اتاق ها

Showing 1-8 of 8 results

اتاق دو‌تخته (ویژه‌برنامه)

ویژه‌برنامه هتل ائل‌یوردی یک شب اقامت در هتل ائل یوردی صبحانه سلف...

از: 2,520,000 تومان شب

اتاق سه‌تخته (ویژه‌برنامه)

ویژه‌برنامه هتل ائل‌یوردی یک شب اقامت در هتل ائل یوردی صبحانه سلف...

از: 3,780,000 تومان شب

اتاق چهار‌تخته (ویژه‌برنامه)

ویژه‌برنامه هتل ائل‌یوردی یک شب اقامت در هتل ائل یوردی صبحانه سلف...

از: 5,040,000 تومان شب

سوئیت (ویژه‌برنامه)

ویژه‌برنامه هتل ائل‌یوردی یک شب اقامت در هتل ائل یوردی صبحانه سلف...

از: 5,680,000 تومان شب

سوئیت

ظرفیت سوئیت ها 4 نفر می باشد . تمام اتاق ها شامل...

از: 3,800,000 تومان شب

اتاق چهار‌تخته

تمام اتاق ها شامل صبحانه گرم و سرد می باشد . تمام...

از: 2,600,000 تومان شب

اتاق سه‌تخته

تمام اتاق ها شامل صبحانه گرم و سرد می باشد . تمام...

از: 2,100,000 تومان شب

اتاق دو‌تخته

تمام اتاق ها شامل صبحانه گرم و سرد می باشد . تمام...

از: 1,700,000 تومان شب